Robert Deska

Washington, DC 20005

Wynaj?cie w?a?ciwej agencji ochrony w zakresie zabezpieczenia posiadanego mienia i maj?tku wymaga ponoszenia dobrych kosztów miesi?cznych.. Podobnie, jak sprz?tanie Bydgoszcz. Owa cena zawiera koszy prowadzenia monitoringu danego obiektu u?ytkowego oraz gotowo?? podj?cia dzia?a? interwencyjnych w momentach zagro?enia w?amaniem.

About Me

Degrees

Certifications / Trainings

CPR Certified

AED Certified

Liability Insurance

Additional Information

Rate

Payment Methods

Years Experience

Awards & Accomplishments

Languages Spoken

Gender

Not Specified

Be the first to review

  • Be the first to review