Janusz Szabelski

Douglas IM1 2

Mówi si?, ?e warto s?ucha? starszych ludzi. G?ównie takich, którzy maj? wiedz? i potrafi? j? przekaza?. Na stronie internetowej http://www.mamandi.pl/ odszukasz wiele atrakcyjnych poradników odno?nie dzieci.

About Me

Degrees

Certifications / Trainings

CPR Certified

AED Certified

Liability Insurance

Additional Information

Rate

Payment Methods

Years Experience

Awards & Accomplishments

Languages Spoken

Gender

Not Specified

Be the first to review

  • Be the first to review